» » » » HR მენეჯმენტი - ადამიანური რესურსების მართვა

HR მენეჯმენტი - ადამიანური რესურსების მართვა

გსურს გახდე წარმატებულიHR  მენეჯერი?!

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი  გთავაზობთ ადამიანური რესურსების მართვის თეორიულ და პრაქტიკულ კურსსსტაჟირებით!

წარმატებული კურსდამთავრებულებიგაივლიან   სტაჟირებას ჩვენს ცენტრში.
აღნიშნულიტრენინგ-კურსიდაგეხმარებათ გახდეთკარგი მენეჯერიდასწორიანალიზისსაფუძველზეწარმატებითგანახორციელოთნებისმიერისირთულისსაქმიანობა.
სწავლის  დასრულების შემდეგ  გექნებათ სრული კვალიფიკაცია, იმუშაოთ

HR მენეჯერად, რადგან დააკმაყოფილებთ  იმ მოთხოვნებს, რომლებიც გამოცხადებულია დამსაქმებლის მიერ მითითებულ პოზიციაზე!

ტრენინგის თემატიკა

Øროგორგავხდეწარმატებულიადამიანურირესურსებისმართვისსპეციალისტი

Øშრომისბაზარი,საკადროპოლიტიკა

Øშრომისკოდექსიდამისიპრაქტიკაშიგამოყენება

Øკანცელარია, ხელშეკრულებებიდამათიტიპები (შექმნა)

Øბრძანებები,ცნობები,განცხადებები(შექმნა)

Øსამუშაოაღწერილობადამისიშექმნა

Øროგორდასადვეძებოკადრისწორად

Øროგორგავუკეთოანალიზიორგანიზაციულსტრუქტურას,საკადროპოლიტიკა

Øპირველიდღესამსახურშიდაჩემისამუშაო

Øროგორჩავატაროგასაუბრებადაშევარჩიოკადრი

Øროგორმივიღოახალითანამშრომელი(ადაპტაციისგასაუბრება)

Øთანამშრომელთამოტივაცია

Øშეფასებისსისტემები

Øკადრისდენადობადამისიშეჩერებისგზები

Øსახელფასოპოლიტიკა

Øფინალი-მე,როგორცწარმატებულიმენეჯერი

ტექნიკურიაღწერილობა:


სწავლის ხანგრძლივობა:თვენახევარი - 15 შეხვედრა, კვირაში ორჯერ. ლექციები ჩატარდება 19.00 სთ-დან 21.00 სთ-მდე

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ადგილზე ან საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით

საფასური აქციის ფარგლებში 490 ლარის ნაცვლადშეადგენს350ლარს
წარმეტებული მსმენელები გაივლიან ორკვირიან სტაჟირებას ჩვენს ცენტრში

სერტიფიკატი


კურსდამთავრებულებს  გადაეცემათ ადამიანური რესურსების  მართვის  კურსის გავლის დამადასტურებელი  ორენოვანი სერტიფიკატი (Human Resources Manager),  აგრეთვე ელექტრონული ვერსია

                                                      საბანკორეკვიზიტები

კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE84 TB77 3983 6080 1000 04

vსაფასურის გადახდისას მიუთითეთ  თქვენი გვარი და პროგრამის სახელწოდება .


პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვწეროს ანდაგვიკავშირდეს:


599 40 71 73; 599 90 16 61;   555 50 71 73


ვაჟა–ფშაველას №56

https://www.facebook.com/traningi/

eduemc.com
Emctbilisi@gmail.com

მსგავსი განცხადებები

IT ინჟინერია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერტიფიკატო კურსი

IT ინჟინერია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერტიფიკატო კურსი

480 - ლარი

თბილისი

29 - დეკემბერი - 2017

სარეცხი მანქანა GORENJE W7503/S1

სარეცხი მანქანა GORENJE W7503/S1

1009.99 - ლარი

თბილისი

23 - დეკემბერი - 2017

სარეცხი მანქანა წინა ჩატვირთვით - GORENJE - W75F203B/S

სარეცხი მანქანა წინა ჩატვირთვით - GORENJE - W75F203B/S

1349.99 - ლარი

თბილისი

23 - დეკემბერი - 2017

სარეცხი მანქანა წინა ჩატვირთვით - GORENJE - W7443LA

სარეცხი მანქანა წინა ჩატვირთვით - GORENJE - W7443LA

1439.99 - ლარი

თბილისი

23 - დეკემბერი - 2017

go top