» » » მსოფლიო ლიტერატურის 200–ტომეული რუსულ ენაზე (1967–1977 წწ.)

მსოფლიო ლიტერატურის 200–ტომეული რუსულ ენაზე (1967–1977 წწ.)

ვყიდი მსოფლიო ლიტერატურის 200–ტომეულს რუსულ ენაზე, დაბეჭდილს მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე. წიგნები არიან იდეალურ მდგომარეობაში, ოღონდ აკლია 2 ტომი. 
თითოეულ ტომს ახლავს შესავალი სტატია, შენიშვნები და ილუსტრაციები. 
ბიბლიოთეკა შედგება სამი სერიისაგან: 
1. ძველი აღმოსავლური ლიტერატურა, ანტიკური სამყარო, შუა საუკუნეები, აღორძინების ხანა, XVII და XVIII სს ლიტერატურა; 
2. XIX ს. ლიტერატურა; 
3. XX ს. ლიტერატურა

Продаю библиотеку всемироной литературы (200 томов), напечатанном на высоком полиграфическом уровне и в очень хорошем состоянии, но отсутствуют 2 тома. 
Каждый том содержит вступительную статью, примечания и иллюстрации. Библиотека состоит из трех серий: 
1. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII веков; 
2. Литература XIX века; 
3. Литература XX века

 

მსგავსი განცხადებები

მოიწონე ჩვენი გვერდი და მიიღე ყოველდღე ახალი განცხადებები.