შვედური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

შვედური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

შვედური  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან შვედურ ენაზე და  შვედურდან  ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

15
25 - სექტემბერი - 2019
0
თარჯიმანთა ბიურო მობ: 557479779
00 L

თარჯიმანთა ბიურო მობ: 557479779

თბილისი

     თარჯიმანთა ბიურო  გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით.    ვთარგმნით: რუსული, ინგლისური, თურქული, გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ესპანური, აზერბაიჯანული, სომხური

26
25 - სექტემბერი - 2019
0
არაბული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

არაბული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

არაბული  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან არაბულ  ენაზე და არაბულიდან ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

24
25 - სექტემბერი - 2019
0
ლატვიური ენიდან თარგმნა მობ: 557479779
00 L

ლატვიური ენიდან თარგმნა მობ: 557479779

თბილისი

ლატვიური  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  საბუთებისა და  ტექსტის თარგმნას  ქართულიდან ლატვიურ ენაზე და  ლატვიურიდან  ქართულზე. targmna77@mail.ru;  სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

30
25 - სექტემბერი - 2019
0
ლიტვური ენიდან თარგმნა მობ: 557479779
00 L

ლიტვური ენიდან თარგმნა მობ: 557479779

თბილისი

ლიტვური  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  საბუთებისა და  ტექსტის თარგმნას  ქართულიდან ლიტვურ ენაზე და ლიტვურიდან  ქართულზე. targmna77@mail.ru;  სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

18
25 - სექტემბერი - 2019
0
ბულგარული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

ბულგარული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

ბულგარული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან ბულგარულ  ენაზე და  ბულგარულიდან ქართულზე.  targmna77@mail.ru;  სკაიპი: targmna.   მობ:

22
25 - სექტემბერი - 2019
0
პოლონური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

პოლონური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

პოლონური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან პოლონურ ენაზე და  პოლონურიდან  ქართულზე.  targmna77@mail.ru;  სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

27
25 - სექტემბერი - 2019
0
რუმინული ენის თარჯიმანი მობ: 557 479779
00 L

რუმინული ენის თარჯიმანი მობ: 557 479779

თბილისი

რუმინული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან რუმინულ ენაზე და  რუმინულიდან  ქართულზე.  targmna77@mail.ru;  სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

15
25 - სექტემბერი - 2019
0
ჩეხური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

ჩეხური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

16
25 - სექტემბერი - 2019
0
აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და აზერბაიჯანულიდან ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.

14
25 - სექტემბერი - 2019
0
სომხური ენის თარჯიმანი მობ:  557479779
00 L

სომხური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

სომხური  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან სომხურ ენაზე და სომხურიდან  ქართულზე. ელ. ფოსტა: targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna      მობ:

20
25 - სექტემბერი - 2019
0
ბერძნული ენის თარჯიმანი მობ: 557 479779
00 L

ბერძნული ენის თარჯიმანი მობ: 557 479779

თბილისი

ბერძნული  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან ბერძნულ  ენაზე და ბერძნულიდან   ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.     მობ:

13
25 - სექტემბერი - 2019
0
ვთარგმნი რუსულიდან ქართულად მობ: 557479779
00 L

ვთარგმნი რუსულიდან ქართულად მობ: 557479779

თბილისი

ვთარგმნი რუსულიდან ქართულად და პირიქით ნებისმიერი სირთულის ტექსტებს  ნოტარიული დამოწმებით targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.     მობ: 557479779

11
25 - სექტემბერი - 2019
0
ინგლისური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

ინგლისური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

ინგლისური  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან ინგლისურ  ენაზე და ინგლისურიდან  ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.    მობ:

16
25 - სექტემბერი - 2019
0
ესპანური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

ესპანური ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

ესპანური  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან ესპანურ ენაზე და ესპანურიდან   ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.    მობ: 557479779

625
25 - სექტემბერი - 2019
0
ფრანგული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

ფრანგული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

ფრანგული  ენის თარჯიმანი  გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან ფრანგულ  ენაზე და ფრანგულიდან ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.     მობ: 557479779

13
25 - სექტემბერი - 2019
0
გერმანული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

გერმანული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

გერმანული  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან გერმანულ ენაზე და გერმანულიდან  ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.  მობ: 557479779

14
25 - სექტემბერი - 2019
0
უკრაინული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

უკრაინული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

უკრაინული  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან უკრაინულენაზე და უკრაინულიდან ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

13
25 - სექტემბერი - 2019
0
თურქული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779
00 L

თურქული ენის თარჯიმანი მობ: 557479779

თბილისი

თურქული  ენის თარჯიმანი გთავაზობთ  ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან თურქულ  ენაზე და  თურქულლიდან  ქართულზე. targmna77@mail.ru; სკაიპი: targmna.   მობ: 557479779

19
24 - სექტემბერი - 2019
0
ტექნკური, ბიზნეს და იურიდიული ტექსტების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად
10 L

ტექნკური, ბიზნეს და იურიდიული ტექსტების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად

თბილისი

გთავაზობთ ინგლისური ენიდან ტექნიკურ (საინჟინრო), იურიდიულ, სამედიცინო და ბიზნეს ტექსტების გადათარგმნას ქართულ ენაზე პროფესიონალური სტანდარტების დაცვით. შეკვეთის განმეორების შემთხვევაში მოქმედებს

40
6 - სექტემბერი - 2019
0
გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას (ქართულიდან ინგლისურად)
7 L

გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას (ქართულიდან ინგლისურად)

თბილისი

გთავაზობთ ტექსტის თარგმნას ქართულიდან ინგლისურად და ინგლისურიდან ქართულად: სამედიცინო, ტექნიკური, იურიდიული, ეკონომიკური და სხვა. ვთარგმნი ფორმა 100-ს. მომსახურებას ზუსტად დროზე პრინციპით,

48
2 - სექტემბერი - 2019
0
ტექსტის თარგმნა რუსულ-ქართული, ქართულ-რუსული, ინგლისურ-რუსული
5 L

ტექსტის თარგმნა რუსულ-ქართული, ქართულ-რუსული, ინგლისურ-რუსული

თბილისი

გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას რუსულად და ქართულად!  სათარგმნი გვერდის ღირებულება 5 ლარი (1,5 დაშორებით, 12 შრიფტით) აგრეთვე გთავაზობთ ტექსტის თარგნას ინგლისურიდან რუსულად-გვერდის

58
27 - აგვისტო - 2019
0
თარგმნა და კომპიუტერული მომსახურებები
1 L

თარგმნა და კომპიუტერული მომსახურებები

თბილისი

გთავაზობთ თარგმნას და კომპიუტერულ მომსახურებებს: ტექსტის აკრეფა ( გვერდის ღირებულება: ქართული-1 ლარი, ინგლისური-1,5 ლარი, რუსული-2 ლარი); კარტრიჯების დატენვა ადგილზე მოსვლით-15 ლარი სავიზიტო

79
7 - აგვისტო - 2019
0
გთავაზობთ ტექსტის თარგმნას ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით
7 L

გთავაზობთ ტექსტის თარგმნას ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით

თბილისი

გთავაზობთ ტექსტის თარგმნას ინგლისურად და ქართულად. გვერდის ღირებულება 7 ლარი სამედიცინო ფორმა ასის თარგმნა -9 ლარი ერთი გვერდი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 94 34 77  

77
31 - ივლისი - 2019
0

მოიწონე ჩვენი გვერდი და მიიღე ყოველდღე ახალი განცხადებები.