მოგესალმებათ – Sityvadasaqme.com - ის ადმინისტრაცია !


გთხოვთ რეგისტრაციის წინ გაეცნოთ ჩვენი საიტის წესებს. • 1. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი არცერთ გარიგებაზე, ჩვენი საიტი აძლევს საშუალებას ჩვენ მომხმარებლებს დაკავშიროს ერთმანეთთან.
 • 2. საიტზე არ დაიშვება განცხადება რომელიც შეიცავს ცრუ ინფორმაციას. ასეთი განცხადების აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს სამუდამო ბანს (დაბლოკვას) საიტიდან.
 • 3. საიტზე არ დაიშვება პორნოფრაფიული, ეროტიკული, ძალადობის ამსახველი მასალები.
 • 4. საიტზე არ დაიშვება განცხადება რომელიც ეწინაღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
 • 5. საიტზე არ დაიშვება განცხადება რომელშიც მითითებულია არასწორი საკონტაქტო ინფორმაცია. ასეთი განცხადების აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს სამუდამო ბანს (დაბლოკვას) საიტიდან.
 • 6. საიტზე არ დაიშვება განცხადება რომელიც შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას.
 • 7. საიტზე არ დაიშვება განცხადება, რომელშიც იქნება მუქარა, შეურაწყოფა ანდა დამცირება.
 • 8. საიტის ადმინისტრაციის, მოდერატორების, მომხმარებლების და სტუმრების შეურაწყობის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს სამუდამო ბანს (დაბლოკვას) საიტიდან.
 • 9. საიტზე დასპამვა, ცრუ პროფილის შექმნა და ბმულების გავრცელება ისჯება სამუდამო ბანით (დაბლოკვით) საიტიდან.
 • 10. საიტზე იკრძალება ერთიდაიგივე განცხადების რამდენიმეჯერ დამატება, განცხადება უნდა იყოს მხოლოდ ერთხელ დამატებული.
 • 11. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერ დროს საიტზე მოქმედი წესები. აგრეთვე ნებისმიერი განცხადება წაშალოს მომხმარებლის გაბრთხილების გარეშე, წაშალოს ან დაბლოკოს მომხმარებელი თუ არღვევს საიტის წესებს.

საიტის წესების დაცვის შემთხვევაში თქვენი განცხადება გაივლის მოდერაციას და დაიდება ჩვენ საიტზე, ასევე თქვენ გექნებათ პროფილის მართვის უფლება შეფერხების გარეშე. გექნებათ ულიმიტო განცხადებების დამატების უფლება.

საიტის წესები შექმნილია იმისთვის რომ დაიცვას როგორ მომხმარებლების უფლებები ასევე ჩვენი საიტის სტუმრების უფლებები რომლებიც ეძებენ განცხადებებს ჩვენ საიტზე და არ იქნას რომელიმე მხარე სიცრუეში შეყვანილი. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

მოიწონე ჩვენი გვერდი და მიიღე ყოველდღე ახალი განცხადებები.